wakaf bina masjid ummah nusantara malaysia indonesia world charity fund yayasan ammirul ummah imbnet mohd kamal ismail afmy KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

Apakah Wakaf

Social Share

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah berasal dari perkataan wakafa yang bermaksud berhenti atau tertahan. Wakaf diertikan sebagai satu amalan menyerahkan harta yang dimiliki untuk kegunaan atau manfaat orang ramai. Wakaf merupakan satu cabang ibadah kerana tujuan asas amalan wakaf adalah untuk mendekatkan diri dan mendapat keredhaan Allah S.W.T. dengan cara membelanjakan harta ke jalan Allah.

 

Contoh amalan wakaf adalah seperti seseorang mewakafkan tanah seluas seekar yang dimilikinya untuk dibina masjid di atasnya bagi kegunaan orang ramai beribadah dan menjalankan aktiviti keagamaan. Wakaf boleh dilaksanakan dengan harta yang berbentuk kekal seperti tanah, bangunan, rumah dan juga wang tunai.

Mekanisme wakaf merupakan satu ibadah yang mempunyai asas agama yang mendalam. Para fuqaha’ berpandangan bahawa amalan wakaf mempunyai dua objektif asas iaitu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan pewakaf akan menerima ganjaran pahala yang berkekalan dan berterusan hingga ke hari akhirat.

Sejarah Wakaf

Perintis amalan wakaf dalam Islam adalah dipraktikkan oleh Baginda Rasullullah S.A.W apabila Baginda membina masjid Quba’ yang dibina di atas tanah yang diwakafkannya ketika penghijrahan Baginda dan para sahabat ke Madinah. Begitu juga dengan pembinaan Masjid Nabawi di Madinah yang juga dibina dengan sumber wakaf. Amalan wakaf telah hidup subur dan diteruskan oleh para sahabat dan tabiin yang banyak mewakafkan harta untuk kepentingan dan pengembangan syiar Islam ketika itu.

Ringkasnya semangat dan keyakinan masyarakat Arab ketika itu terhadap mekanisme wakaf dalam membantu membangunkan syiar Islam amat menggalakkan dan sesetengah kenyataan menyatakan bahawa telah menjadi tradisi masyarakat Arab akan mewakafkan 1/3 hartanya sebelum meninggal dunia.

Fakta sejarah telah menyatakan bahawa 3/4 daripada keluasan tanah Arab merupakan tanah wakaf. Model institusi wakaf yang paling berjaya adalah wakaf Al-Azhar di Negara Mesir di mana ianya dikendalikan oleh sebuah kementerian khas yang dinamakan Kementerian Wakaf.

Wakaf Al-Azhar dipercayai mempunyai aset yang banyak sehingga ia mampu membiayai pelbagai program untuk pembangunan masyarakat Islam di Mesir seperti sekolah, hospital, universiti dan sebagainya. universiti Al-Azhar adalah satu institusi pendidikan Islam yang dibiayai sepenuhnya melalui sumber wakaf yang mempunyai puluhan ribu pelajar dari seluruh dunia.

Bagi masyarakat Islam di Malaysia amalan wakaf telah lama dipraktikkan dan menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat Melayu khususnya sebelum kedatangan penjajahan barat. Sebelum tahun 1950-an kebanyakan harta wakaf adalah untuk tujuan pembangunan institusi keagamaan seperti pembinaan surau, masjid, madrasah, kubur dan sekolah agama.
Hal-ehwal pengurusannya pula ketika itu ditadbir oleh cerdik pandai Islam dan pemimpin masyarakat seperti imam, ketua kampung, lebai, kiyai dan ulama’. Di Negeri-negeri Utara dan Pantai Timur banyak madrasah dan ma’had tahfiz yang dibina melalui sumber wakaf dan kebanyakan masjid dan surau di kampung-kampung pada masa dahulu adalah dibina di atas tanah yang diwakaf oleh individu.

Abu Hurairah (R.A) berkata, Rasulullah (s.a.w) bersabda dengan mafhumnya:

“Amal soleh yang akan sampai kepada orang yang beriman selepas kematiannya ialah ilmu yang dipelajari kemudian dikembangkannya, anak yang soleh, naskhah al-Quran yang ditinggalkannya sebagai pusaka, bangunan masjid yang didirikan olehnya, rumah (wakaf) yang dibina untuk para musafir, terusan yang digalinya atau sedekah yang diberi semasa hidupnya ketika dia masih sihat. Amal soleh ini akan sampai kepadanya selepas kematiannya.”

Pengertian wakaf dengan kata mudahnya ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah SWT.

Wakaf antara amalan yang mendapat pahala berterusan kerana masih memberi manfaat kepada orang lain walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Inilah antara tujuh kebaikan wakaf…
1. Melatih Individu Untuk Memiliki Jiwa Sosial Yang Tinggi

Dengan amalan wakaf, secara tidak langsung ia melatih jiwa individu yang sanggup berkongsikan harta benda kepada pihak yang tidak mampu.
2. Membantu Golongan Yang Susah

Contohnya jika ada individu mewakafkan tanah untuk digunakan oleh fakir miskin secara tidak langsung golongan tersebut tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan tentang tempat tinggal.

3. Menyedarkan Manusia Tiada Harta Benda Yang Kekal

Harta yang dimiliki oleh manusia bukan lah hak mereka sepenuhnya. Kadang dalam harta yang dimiliki itu harus dikongsikan bersama orang lain.

4. Amalan Wakaf Tidak Terputus

Amalan wakaf tidak akan terputus meskipun anda sudah meninggal dunia dan ia menjaminkan pahala di dunia dan di akhirat.
5. Membantu Masyarakat

Membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wakaf boleh digunakan untuk mendirikan fasiliti untuk kegunaan semua orang.
6. Menjanjikan Keharmornian

Wakaf menjanjikan kehidupan secara aman damai antara golongan kaya dan golongan miskin.
7. Mendorong Pembangunan Ilmu

Wakaf membantu untuk meningkatkan pembangunan ilmu dalam bidang tertentu. Wakaf banyak digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti sekolah, yayasan pendidikan dan fasiliti yang lain

– Al Falah Global Media | World Charity Fund
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Social Share

Leave a Comment

Your email address will not be published.